Bjuv

Tankens dag 7 februari
Varagårdsskolans aula mellan 16.00 – 19-00

16.00 Vi hälsar välkomna och presenterar idén med Tankens Dag samt berättar om fyra faktorer för framgång!
Isabell – Hälsoutvecklingskonsult, Lillebil – Mental tränare och författare till böckerna ”Fri att bli det bästa jag kan vara!” och ”Fyra faktorer för framgång!”

16.45 ”En spark i röven” Om streetcoaching och tankens kraft.
Ett ”före” och ett ”efter”! Att starta på noll! ”Det är fan ingen som kommer hem till dig och knackar på för att erbjuda ett bra liv. Det är dags att ta tag i saker!” Asse – streetcoach och författare till boken ”Så får du en spark i röven!”

17.15 PAUS

17.30 Hur fungerar mental träning i det vardagliga livet?
Genom att börja tänka annorlunda, börjar det kännas annorlunda och vi agerar annorlunda. För att få till stånd en förändring i våra liv/relationer/arbeten behöver vi börja göra nya val. Lyssna till Mats och hör vad som hände honom när han förändrade sina tankar. -Mats

18.00 Mental träning för barn och ungdom i skolan.
Många av våra barn och ungdomar upplever väldigt mycket stress, krav och förväntningar. Genom mental träning utvecklar de en positiv självbild och en känsla av ökat lugn. Genom mental träning stärker barnen sitt eget jag och gör bättre val, de blir mer koncentrerade, närvarande, trygga och harmoniska. -Samar El-Khatib

18.30 Idrott och mental träning.
Hur kan vi förbättra våra resultat och känsla genom att förändra våra tankar? Barn – ungdom – idrott -Sakarias

19.00 Avslut

Bjuv
Lillebil Andersén och Isabell Johnsson