kyrkogard

Föreningen Tankens dag har tappat farten rejält sista åren.

Vid senaste årsmötet beslutades det att lägga ner föreningen.

Vår hemsida kommer att slockna inom kort. Sidan på Facebook har redan slocknat.

Tack för den tid som har varit.

Ha de bäst
Leif Grytenius