Leena Bergander och Bengt-Göran Wikström föreläser på Tankens dag

Leena Bergander och Bengt-Göran Wikström föreläser på Tankens dag

Sex gratis föreläsningar om hur våra tankar påverkar våra liv.

Firandet sker på Söders Källa i Gävle, det är före detta Pingstkyrkan vid Södermalms torg.

Dörrarna öppnar klockan 14.00.

Föreläsningarna startar kl 15.00.

Varmt välkomna
Leif Grytenius