Kontakt

Föreningen Tankens dag är på väg att återuppstå.

Det håller på att bildas en ny förening i Härnösand. Initiativtagare är Linda Fransson Wallin.

Ansvarig för sidan är Grytenius.