Så beskrivs en av de aktiviteter som kommer att ske på Världsdagen för mental hälsa den 10 oktober i Gävle. Det är FN och WHO som ligger bakom denna dag.

I Gävle börjar firandet kl 13.00 med att Leif Grytenius föreläser om existentiell hälsa. Enligt ett obekräftat rykte kommer det att bli premiär för en helt ny föreläsning som heter:

Nu Gävlar ska hälsan bli bättre – 5:1 perspektivet för att må bättre inuti.

Det är ett digert program som utarbetats av Emelie Lundin på Studieförbundet Vuxenskolan.

En dag för god psykisk hälsa i Gävle

En temadag för inspiration där vi möts och samlar gemensamma krafter i Gävle för en god psykisk hälsa!

Fredag 10 oktober kl 13.00–18.00
Musikhuset Sjömanskyrkan Gävle
Lunch finns att köpa från 12.00

Medverkande:

13.00–13.45 Föredrag – Existentiell Hälsa: Leif Grytenius
14.00–15.00 Landsting+kommun=sant! Kraftsamling runt personer med psykisk funktionsnedsättning: Roger O Nilsson (divisionschef medicin-psykiatri)
15.15–16.00 Tack och bock-teatern!
16.00–17.00 Kulturinslag och utställning
17.00–18.00 Föredrag: Att leva med NPF i familjen: Anna och Lena Wennerberg

För mer info:

Studieförbundet Vuxenskolan (Emelie Lundin) 026-18 81 20 • emelie.lundin@sv.se Vuxenpsykiatrin Gästrikland (Anna Öhman) 026 – 66 47 14 • anna.ohman@lg.se

Fri entré. Varmt välkommen!

Ha de bäst
Leif Grytenius

Programblad för utskrift