Nu är programmet klart för Tankens dag i Gävle.

Det blir gratis föreläsningar och övningar på Bomhus Folkets Hus kl 15.00-17.00.

Föreläser gör Lars-Eric Uneståhl, Bengt-Göran Wikströn och Leena Bergander.

Spännande övningar leds av Mats Ohlsson och Lisbeth Pedersen.

Konferecier är Leif Grytenius

Kanske du  vill läsa hela programmet för Tankens dag i Gävle 2013?

Varmt välkomna!