Stockholm

Nu är programmet klart för Stockholm 2014

Det blir fullblodsproffsen Jenny ”Hjärnladyn” Åkerman, Eva Hols och Eva Karlsson som intar scenen.

Här hittar du Program Tankens Dag Stockholm

Jenny Åkerman
J
enny ”Hjärnladyn” Åkerman