Programmet för Stockholm är uppdaterat.

Det blir kanske inte direkt att du ska tänka med fötterna men däremot om hur du ger tanken fötter.

Nu är Karin Sundin med och hon kommer att prata om det spännande sambandet mellan tankar och rörelse.

Läs hela programmet.