Tankens dag i Gävle 2014

Bomhus Folkets Hus

Firandet kommer att äga rum på Bomhus Folkets Hus.
Årets TEMA är: Kompetens för framtiden

Program
14.30-15.00 Mingel och fika till självkostnadspris

15.00 Alla hälsas välkomna

15.05 Tankeväckare från scenen med Leena Bergander, Bengt-Göran Wikström, Lisbeth Pedersen och Mats Ohlsson

15.55 Helene Lindström föreläser om ” Från bedrövelse till nytändning, kovändning och uppfyllda drömmar(med tankens kraft)”

16.45 Vi knyter ihop och avrundar

17.00 Slut

Alla hälsas Varmt välkomna!