Tankens dag i Nässjö 2013

Vilka tankar tankar du???
Tankar som hjälper, tankar som stjälper??

Vi byter tankar, bryter tankar och gör oss av med tankar!

Du är välkommen till Thimons café på Esplanaden mellan kl 16-18.
Vi byter dryck mot tankar!!

Elever på grundskolan och på gymnasiet,
2 grupper, reflekterar också kring sina tankar denna dag.

Det är de första fröna till tankens dag i Nässjö som med god omvårdnad ska kunna ge många nya plantor till nästa år.

Veronica Andersson
070-23 82 171