Det vi vill är:

  • Verka för en bättre värld
  • Öka medvetandet om hur tankar påverkar våra liv
  • Gratis föreläsningar på Tankens dag 7 februari
  • Sprida gratisföreläsningarna till hela Sverige

För att lyckas behöver vi vara flera. Vi behöver din hjälp.

Bli medlem!

Medlemsavgiften är 100 kr per år.

Vill du vara med?

Sätt 100 kr på PlusGiro 61 75 25-1

Ange namn och e-postadress så att vi vet vem som betalat 🙂